Anonim
אירוע אפל 2016

שנה נוספת, וכוח העבודה של אפל עדיין ברובו זכר ולבן, על פי דוח הגיוון השנתי האחרון של החברה.

שישים ושמונה אחוז מהצוות העולמי של אפל הם גברים, ללא שינוי מהשנה שעברה.

אולם בארה"ב כוח העבודה של החברה הוא כיום 54 אחוז לבן, ירידה של שני אחוזים לעומת השנה שקדמה לה.

בשנים האחרונות, עמק הסיליקון נתקל בביקורת על כך שנאבק בהעסקת יותר נשים ומיעוטים. זה נדרש לחברות כולל אפל לנקוט צעדים להביא קבוצות פחות ייצוגיות בתחום הטכנולוגי.

כחלק מדוח הגיוון פרסמה אפל סרטון וידאו המציג את כוח העבודה הכולל שלה. עם זאת, ברמת ההנהגה, עובדי החברה הם בעיקר גברים עם 71 אחוז.

בארה"ב, גם אנשי ההנהגה של אפל לבנים בעיקר עם 66 אחוזים.

"שינוי משמעותי לוקח זמן", אמרה אפל בדו"ח. "אנו גאים בהישגים שלנו, אבל יש לנו הרבה יותר עבודה לעשות."